Högskolan i Skövde Virtual Ergonomics Centre

1. Val av antropometrisk databas:

 

Kvinnor:

Män:

2009 (Hanson et al.)

1969 (Lewin)

2. Val av antropometriska mått:

  • Stående
  • Sittande
  • Huvud
  • Hand & Fot
  • Vikt

Göm databaspanel

Välj resultatpanel.

Medelvärde och standardavikelse

 
Valda mått

Percentiler till mått

 
Valda mått

Mått till percentiler

Valda mått

Konfidensellips

Konfidensnivå:%

Resultat